top of page

Welke invloed heeft de fiscale hervorming op de DBI-Aftrek?

In dit artikel bespreken we wat de implicaties zijn van de Fiscale Hervorming van Vincent Van Peteghem op de DBI-Aftrek en wat dit betekent voor KMO's en startups

Parliament

Het landschap van de fiscale wetgeving in België staat op het punt van een drastische verandering. De minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, heeft een ambitieus voorstel voor de fiscale hervorming op tafel gelegd. Het plan beoogt een significante belastingverschuiving en streeft naar een vermindering van de belasting op arbeidsinkomsten, ondersteuning voor groene investeringen, en een verhoging van belasting op consumptie en vermogen. Wat betekent deze fiscale hervorming precies voor bedrijven in België?

Een belangrijk punt van deze fiscale hervorming betreft de DBI – aftrek. DBI staat voor ‘definitief belaste inkomsten’. Het is een vrijstellingsregeling waarbij investeerders in België (via een vennootschap) van een belastingvrijstelling kunnen genieten. Deze aftrek heeft tot doel dubbele belastingheffing te vermijden en de (internationale) concurrentiepositie van Belgische bedrijven te versterken ten opzichte van het buitenland. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de DBI-aftrek, de redenering erachter en de voorgestelde wijzigingen door Van Peteghem.

Wat houdt de DBI-aftrek in?

De DBI-aftrek zorgt ervoor dat investeerders/bedrijven via hun (investerings-)vennootschap de mogelijkheid krijgen ontvangen dividenden en/of meerwaarden voor 100% van hun belastbare winst te trekken. De overheid heeft hiervoor 3 voorwaarden opgelegd waaraan moet worden voldaan vooraleer men van de DBI – aftrek kan genieten:

  1. De aandelen moeten minstens 1 jaar in eigendom zijn van de investeringsvennootschap.

  2. De uitkerende vennootschap wordt op haar winst in een normaal belastingregime belast.

  3. Bezit zijn van minstens 10% van de aandelen van het bedrijf waarin men investeert of heeft ten minste 2.5 miljoen euro geïnvesteerd in deze onderneming.

Voor de beleggingsvennootschap (BEVEK) maakt de overheid echter een uitzondering en is uitsluitend de 2de voorwaarde van belang. Dit zorgt ervoor dat heel wat extra investeerders & bedrijven kunnen genieten van de DBI – aftrek. Bijgevolg kan er soms tot 2 maal toe vennootschapsbelasting vermeden worden. De investeringsfondsen van bedrijven zijn vrijgesteld, maar ook de investeringsvennootschappen van investeerders zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op dividenden en meerwaarden. Dit resulteert vanzelfsprekend in hogere rendementen.

De redenering achter de DBI-aftrek

De DBI – aftrek is oorspronkelijk ingevoerd om innovatief ondernemerschap te stimuleren en startups de kans te geven op efficiënte wijze te groeien. Dit moet bijdragen aan de groei van de economie en het creëren van werkgelegenheid in België. Investeerders vermijden via deze DBI – aftrek een dubbele taxatie. De DBI-aftrek zorgt er vaak voor dat startups en KMO’s de nodige financiering kunnen binnenhalen via risicokapitaalfondsen.

Een bedrijf waarin men investeert kan een winst genereren die men via dividenden wil uitkeren. Op deze winst zal men in eerste instantie vennootschapsbelasting (25%) moeten betalen. Om deze winsten als dividenden uit te keren wordt er vervolgens ook roerende voorheffing betaald door de investeerders en/of investeringsfondsen. De netto dividenden komen bij deze investeerders en/of investeringsfondsen binnen als een winst, waardoor ze in principe opnieuw belast worden aan 25%. De DBI – aftrek zorgt ervoor dat deze laatste belasting logischerwijs wegvalt.

We tonen de werking van het DBI-aftrek regime aan in een illustratief voorbeeld:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgestelde wijzigingen door Van Peteghem

Recent heeft Minister van Financiën Vincent Van Peteghem echter voorgesteld om de DBI-aftrek te wijzigen. Volgens zijn voorstel zou de aftrek veranderen naar een soort ‘vrijstelling’ waarbij beleggingsvennootschappen aan striktere voorwaarden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de DBI – vrijstelling. Dit houdt in dat de uitzonderingsregel voor beleggingsvennootschappen volledig wegvalt. Het is daarbij vooral de 3de voorwaarde die voor investeerders moeilijk haalbaar is, namelijk om minstens 10% van de aandelen van het bedrijf te bezitten, of een minimum investering van 2,5 miljoen euro geïnvesteerd te hebben.

Van Peteghem rechtvaardigt deze voorgestelde wijziging door te stellen dat de huidige DBI-aftrek te royaal is en dat verschillende beleggingsmogelijkheden fiscaal neutraal behandeld moeten worden. Door de voorwaarden van de DBI – vrijstelling strikter te maken, zou de regering meer fiscale inkomsten kunnen genereren en de budgettaire positie van het land verbeteren. Bovendien stelt Van Peteghem dat de voorgestelde wijziging nog steeds een aantrekkelijke fiscale stimulans biedt voor bedrijven, terwijl het de belastingopbrengsten van het land beter in evenwicht houdt.

Het grote probleem voor KMO’s en startups bij deze fiscale hervorming is dat het voor risicokapitaalfondsen minder aantrekkelijk kan worden om hierin te investeren. Nochtans is uit het verleden meermaals gebleken dat risicokapitaal een essentieel onderdeel van het startup-ecosysteem is. De fiscale stimulans van het DBI-aftrek regime is dan ook de drijfveer voor durfkapitalisten om Belgische startups van financiering te voorzien. Deze stimulans dreigt nu, in een land dat innovatief ondernemerschap zou promoten, weg te vallen.

Het voorstel van Van Peteghem om de DBI-aftrek te verlagen is momenteel nog in afwachting van goedkeuring en implementatie. Het is belangrijk op te merken dat belastingwetgeving aan verandering onderhevig is en dat de exacte details van de wijzigingen kunnen evolueren naarmate het voorstel door het wetgevingsproces gaat.

Wenst u meer info over hoe deze fiscale hervormingen uw onderneming kunnen beïnvloeden? Aarzel niet om contact op te nemen met BlueBridge en ontvang professioneel advies van ons team. 

j

DBI-aftrek illustratief voorbeel

Let's connect

Wenst u meer informatie over onze diensten of heeft u een algemene vraag? Neem gerust contact op.

+32 478 28 70 97

Kapellestraat 130-144,

O-Forty, gebouw B

8020 Oostkamp

bottom of page