top of page

BlueBridge als erkend dienstverlener voor KMO-portefeuille

Kmo portefeuille

Kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks tot 7.500 euro subsidies van de Vlaamse overheid krijgen via de KMO-portefeuille. Als kmo krijg je deze financiële steun om diensten te verwerven die de kwaliteit van je bedrijf verbeteren. In de praktijk betekent dit advies en training, zoals het ontwikkelen van financieel advies voor uw bedrijf.

Samenwerking met BlueBridge.

In feite betekent de kmo portefeuille dat de overheid tot 30% tussenkomt in de factuur van de kleine ondernemingen voor het gevraagde advies en tot 20% in de factuur van de middelgrote ondernemingen. Dit op de som excl. BTW.

 

In kader met BlueBridge kunt u vervolgens beroep doen op de volgende activiteiten binnen de pijler Advies in de KMO-portefeuille waarbij steeds een analyse, adviesrapport en implementatieplan opgemaakt wordt:

  • Waardebepaling van een bedrijf,

  • Adviesverslag,

  • Financieel & strategisch advies

Hoe steun aanvragen?

Via de site van de KMO-portefeuille kunt u alle subsidies aanvragen. Aarzel zeker niet om ook contact op te nemen met ons indien u vragen hebt.

KMO-Portefeuille-v4.jpg

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page